Termeni si conditii

Aceste conditii generale de utilizare sunt valabile pentru toate relatiile intre www.cartaginaestate.ro si utilizatorii sai.

Termenul “Site” reprezinta site-ul www.cartaginaestate.ro si administratorii sai

Termenul “Utilizator” reprezinta toate persoanele fizice si/sau juridice care acceseaza si folosesc site-ul www.cartaginaestate.ro .

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Termeni si conditii” sunt folositi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea conditiilor. Serviciile Site-ului sunt oferite numai persoanelor care sunt de acord cu Termenii si conditiile expuse. Folosirea Site-ului presupune acceptarea in totalitate a Termenilor si conditiilor. Prin acceptarea Termenilor si conditiilor, utilizatorul isi da acordul pentru a primi mesaje de informare periodice la adresa/adresele de email folosite pentru postarea de anunturi pe www.cartaginaestate.ro  .

Prin folosirea site-ului, utilizatorul isi da acordul ca fotografiile să poată fi folosite în materialele publicitare si  totodata isi da acordul ca anuntul sa fie inclus in baza de date a societatii SC. Cartagina Estate SRL si promovat cu numerele de telefon ale acesteia. Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii si conditiile pentru utilizarea Site-ului pentru a le putea consulta in orice moment. In cazul in care nu este de acord cu conditiile impuse, trebuie sa inceteze folosirea Site-ului.

Descrierea serviciilor. cartaginaestate.ro este un Site de imobiliare, unde poti publica anunturi gratuite si poti cauta prin anunturile publicate deja de catre administratorii site-ului. Datorita faptului ca aprobarea anunturilor nu se face instantaneu, echipa cartaginaestate.ro isi rezerva dreptul de a le corecta si a le publica ulterior.

Publicarea anunturilor pe site-ul cartaginaestate.ro, se face numai cu numerele de telefon ale agentilor SC. Cartagina Estate SRL.

In cazul in care continutul si veridicitatea anunturilor postate de catre utilizatori nu corespund cu Termenii si conditiile afisate pe Site, ne rezervam dreptul de a respinge anunturile neconforme.

Prin folosirea Site-ului, Utilizatorul este de acord cu preluarea si promovarea anunturilor de catre SC. Cartagina Estate SRL

Dreptul de autor. Informatiile publicate pe site-ul www.cartaginaestate.ro apartin societatii SC. Cartagina Estate SRL . Aceste informatii nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metoda fara acordul scris al reprezentantului legal al societatii, care administreaza Site-ul. Nerespectarea acestor conditii se pedepseste conform legii in vigoare.

Norme de utilizare. Atunci cand postezi materiale, afirmi, sustii si garantezi ca detii toate drepturile de autor pentru materialul postat. Postand materialul pe Site, acorzi catre acesta o licenta (in sensul cesionarii drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislatiei aplicabile) neexclusiva, cu titlu gratuit, irevocabila, nelimitata in timp si teritorial prin care transmiti catre Site toate drepturile de autor asupra materialului postat.

Competenta judecatoreasca. In caz de litigiu între părti, acesta va fi solutonat pe cale amiabilă, sau în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, se va apela la instanţa de judecată competentă, Judecatoria Bucuresti

Incheierea acordului. Site-ul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestui acord, fara notificarea prealabila a utilizatorului. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica periodic continutul acestor Termeni si Conditii. De asemenea, Site-ul isi rezerva dreptul de a inceta furnizarea serviciilor sale catre orice utilizator, in cazul in care acesta a incalcat una dintre conditiile mentionate mai sus.

Utilizatorul are obligatia de a anunta administratorul site-ului in maxim 5 zile de la data vanzarii/inchirierii imobilului, pentru a nu-l mai publica pe site.

ANUNTURILE CARE NU RESPECTA REGULILE DE MAI SUS NU VOR FI PUBLICATE PE ACEST SITE.

S.C Cartagina Estate  prin  politicile sale, societatea  noastră este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale utilizatorilor , proprietarilor , clientilor  și a altor persoane fizice sau juridice cu care colaborează.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte şi complete, SC. Cartagina Estate  se află în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea și prestarea serviciilor în domeniul imobiliar .

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale   

Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului, sau când accesați site-ul www.cartaginaestate.ro  (consiliere în achizitii /inchirieri  imobiliare , consiliere in vederea vanzarii/inchirierii unui imobil  , susținere in negocieri cu anumiti terti ).

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă pot fi  solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: Nume, Prenume, CNP, seria și nr. CI/Pasaport,  data și locul nașterii, cetățenia,  domiciliul stabil, reședința, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, semnătura .

Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului .

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale beneficiarilor serviciilor SC. Cartagina Estate  sunt destinate utilizării de către operator  şi sunt comunicate următorilor destinatari:

 a) Persoana vizată ( utilizator / client / proprietar );

b) Birourilor Notariale autorizate ( in cazul in care solicitarea dumneavoastra necesita incheierea unui act notarial )

c) Agentului ce va fi repartizata solicitarea dumneavoastra

d) Poliție, Parchet, Instanțe , organelor de control competente ; 

SC. Cartagina Estate  garantează fiecărui beneficiar al serviciilor sale  că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-b) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a beneficiarului .

RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor  (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul  SC. Cartagina Estate  la adresa de email:  office@cartaginaestate.ro .

Atribuțiile principale ale Societatii  sunt următoarele:

· de a informa şi consilia utilizatorii , precum şi persoanele ce beneficiaza de serviciile noastre , care se ocupă de prelucrările de date;

·  de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al SC. Cartagina Estate  sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;

·  de a consilia SC. Cartagina Estate  în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;

·  de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;

· de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

INFORMAȚII UTILE CU PRIVIRE LA CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE AL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro

·         Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

·         Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (pliant)

·         Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (broșură)